Projekce

projekce
Projektování novostaveb chalup a jejich rekonstrukcí probíhá provázaně s návrhy interiérů. Od úvodního architektonického návrhu chalupy, přes vyhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Zajistíme veškerá stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců sítí a ostatní, jež vede k povolení stavby.

Při tvorbě projektů rekonstrukcí čerpáme z dostupných historických podkladů chalupy a snažíme se navázat na původní dílo, jež bylo mnohdy přebudováno neodbornými zásahy. Snažíme se docílit souladu historického odkazu stavby, funkčního řešení odpovídajícího dnešní době a představ investora.