Reference

ProjekceInteriér

Reference Habartice


Reference Souvrať – Mostek


Reference Tomice u Olbramovic


Reference Podlesí


Reference Vršov


Reference Sulice


Reference Přední Kopanina

Reference Komušín


Reference Hanušovice
Studie rekonstrukce bývalého německého statku v předhůří Jeseníků.


Reference Stéblovice – (Český Ráj)
Studie částečné rekonstrukce současné poloroubené chalupy ve dvoře s dalšími hospodářskými zděnými objekty. Ve snaze o minimální zásahy do stávajících konstrukcí je navrženo nové kryté zápraží a změna dispozice ve prospěch sociálního zázemí. Podkroví je řešeno středovou chodbou a dvěma štítovými pokoji s wc.

Reference Kunčina Ves
Projekce chalupy s řešením a vybavením pro celoroční užívání na místě současného rekreačního objektu. Ztvárnění reaguje na místní tvarosloví, kde kupříkladu absentují polovalby. Ze světnice vede okolo kamen schodiště do 2NP, v němž se nachází dva pokoje a sociální zázemí. Přízemí obsahuje kromě světnice i saunu s koupelnou a dílnu/dřevník.

Reference České Hamry – (Pošumaví)
Studie a projekt novostavby zděného domu obdelníkového půdorysu s polovalbovou střechou a souběžně umístění hospodářské budovy. Svou dispozicí, hmotou a dalšími typickými prvky je chalupa inspirována tradiční pošumavskou lidovou architekturou, jež v této oblasti od poloviny 19. století navázala na šumavský dům.

Reference Orlovy
Projekt novostavby chalupy v souboru se stávajícím objektem, jenž bude využíván jako hospodářské zázemí a pro společenská setkání. Chalupa je orientována vstupem na jih, stávající sklep využit s externím vchodem. Její subtilní hmota není narušena vikýři ani polovalbami.

Reference Líšná 3
Projekt novostavby RD – Standard Chalupník se samostatně stojící kůlnou, která se nachází ve svahu a je částečně podsklepená.


Reference Daňkovice č.p. 47
Rekonstrukce venkovského domu, představuje autenticky dochovanou lidovou architekturu 19. století. Zděné stavení ze smíšeného zdiva kryje sedlová střecha s polovalbou a podlomenicí z eternitových šablon. Štít je bedněn prkny sbíhavě do čtyř polí. Dochovány jsou původní okenní výplně a dvoukřídlé vstupní dveře výplňové s motivy rozet.


Reference Rytířova Lhota
Zaměření a zhotovení studie rekonstrukce stávajícího objektu roubené chalupy se samostatným vejminkem a chlévem. Zájem o zachování obytné části objektu a využití hospodářských prostor včetně stodoly, jež je vhodná pro adaptaci na vzdušný obytný prostor otevřený do krovu, jehož součásti by byla letní kuchyně s posezením „pod střechou“.

Reference Vepřová
Kompletní nová vnitřní půdní vestavba ve statku se zachováním původních konstrukcí.

Reference Chuchel
200let stará nemovitost z opuky projde kompletní rekonstrukcí se zachováním úžasné tváře a vytvořením rekeačního bydlení.


Reference Radonín
Studie rekonstrukce původní chalupy. Návrh exteriérového řešení a obytného podkroví.


Reference Perálec
Arch. studie a projekt novostavby cyklopenzionu, obsahuje vinný sklep, 3x mezonety.


Reference Čachnov
Bývalé hospodářství pro drobný chov projde komplexní rekonstrukcí s odstraněním přístavků a změny náplní místností.


Reference Smrčná
Bývalá hájenka s hospodářskými stavbami. Staré obytné stavení bude odstraněno a nahrazeno novostavbou sedláckého typu.


Reference Blatiny
Stará roubenice ve špatném stavu bude odstraněna a nahrazena zděnou novostavbou podobné hmoty a vzhledu.


Reference Desná
Tvorba studie a projektové dokumentace pro rekonstrukci částečně roubené chalupy, která se nachází se ve svahu s uzavřeným dvorem poličského typu.


Reference Ondrášov
Achitektonická studie a projekt rekonstrukce chalupy v předhůří Jeseníků. Projekt obsahující změny dispozice obytné části, kompletní systém ZTI, úpravy povrchů, změnu krytiny, špaletová okna, změnu půdy na obytné podkroví atd.


Reference Kozárovice
Architektonická studie rekonstrukce stodoly a objektu přilehlého k obytné části usedlosti. Nahrazení staticky narušené chalupy novou obytnou části vč. podkroví. Komplexní řešení vzájemně navazujících objektů vč. špýcharu, uzavřeného dvoru i navazující rozlehlé zahrady.

Reference Sněžné – statek
Tvorba studie pro nové využití statku, který stojí v zástavbě a už bohužel neplní svoji původní náplň. Rozsáhlá stavba je vhodná pro účely vybudování domova důchodců, ecofarmy, pěstitelské činnosti, řemesla atd.

Reference Vortová
Tvorba studie a projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci staré roubené chalupy. Chalupa velikosti vejminku se nachází v tradiční zástavbě.

Reference Budkov
Architektonická studie nové chalupy na místě stávajícího zbořeniště stodoly a obytného domu nevyhovujícímu dnešním požadavkům. Novou usedlost do tvaru „U“ bude tvořit obytná část a přes dvůr protilehlá část se zázemím pro hosty a krytým venkovním posezením vč. prostoru na skladován zahradní techniky.

Reference Spělkov
Přístavba stodoly jako doprovodná stavba ke stávající chalupě.

Reference Hamry
Tvorba projektové dokumentace pro standard Chalupník, který bude stát na místě původního rodinného domu. Stavba bude napojena na stávající stodolu s vejminkem.

Reference Koníkov
Tvorba projektové dokumentace, která je zaměřená na rekonstrukci chalupy i jejího okolí.

Mapa referencí